REG

SeaTwirl har valt ny samarbetspartner för mjuk finansiering

SeaTwirl har efter en noggrann process valt ut en ny samarbetspartner för arbetet med mjuk finansiering (bidrag). Valet har gått till Bolaget GAEU Consulting AB, som bär på en lång och bred erfarenhet.

För SeaTwirl är det viktigt att kontinuerligt arbeta med bidragsstrategi för att uppnå en bra mjuk finansiering. Bolaget har därför efter en noggrann process valt att samarbeta tillsammans med GAEU Consulting AB som kommer bidra med expertis inom området.

SeaTwirl har under 2019 erhållit två större bidrag från EU: SME instrumentet om cirka 26 MSEK, samt Interreg North Sea Region projektet Ocean Energy Scale-Up Alliance ("OESA") om cirka 4,5 MSEK, där båda bidragen har varit en viktig injektion för bolagets tillväxt.

"Att ansöka om mjuk finansiering är en del av vår strategiska plan för att få in kapital för tillväxt och utveckling av bolaget. Men att söka bidrag är en process där vi känner att det är viktigt att arbeta med experter, både för själva ansökan och med arbetet att följa upp de bidrag som vi kan erhålla. Därför känner jag mig nöjd och stolt över vårt val av GAEU, som visar på gott samarbete och mycket kunskap inom branschen." Peter Laurits, VD SeaTwirl.

GAEU Consulting AB är branschledande med den längsta referenslistan inom till exempel Horizon Europe SME-instrumentet och bidrag till Vinnova. GAEU hjälper tillväxtföretag att ansöka om EU-finansiering för utveckling och kommersialisering av företags innovationer. GAEU:s expertis är samlad i Europas största privata kompetenscenter inom EU-finansiering, GAEU Horizon Europe Centre of Excellence. Där arbetar ett stort antal forskarutbildade experter inom Cleantech, Life science och ICT tillsammans med erfarna rådgivare inom affärsutveckling, företagsfinansiering och EU-byråkrati.

"Idag kan vi stolt berätta att SeaTwirl har valt upphandla GAEU Consulting för att ge bolaget råd kring EU-finansiering för de närmsta åren. Vi bedömer att SeaTwirls unika lösning för flytande vindkraftverk är mycket lovande. Vidare har bolaget ett antal banbrytande patent och tillvägagångssätt som gör dess produkter konkurrenskraftiga." Roland Vilhelmsson, VD GAEU Consulting AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities