REG

SeaTwirl har utsett Peter Laurits till ny VD

Vindkraftsbolaget SeaTwirls styrelse har utsett Peter Laurits, vice styrelseordförande, till ny VD, varmed han lämnar sin styrelsepost och sin roll som vice ordförande. Styrelsen tackar samtidigt interims-VDn Peter Schou för hans insatser under våren. Peter Laurits tillträder omgående.

Peter Laurits, som styrelsen utsett till SeaTwirls nya VD, har en gedigen erfarenhet av Bolaget. Peter har under två år arbetat i Bolagets styrelse, såväl under tiden som Roger Cederberg varit ordförande, som Jens Tommerup. Under denna period har Peter Laurits bland mycket annat varit en värdefull resurs till SeaTwirls team i affärsförhandlingar och samarbeten med partners.

Därutöver har Peter Laurits ett långt förflutet från utveckling och internationell försäljning av svensk innovation i drygt 20 länder genom olika kommersiella roller och som VD för ett flertal högteknologiska företag. Han har en civilingenjörsexamen i Elektronik från Chalmers, kompletterat med management och ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och ett amerikanskt lärosäte.

- "Som jag tidigare nämnt, ser jag det som en stor förmån att få möjligheten och förtroendet att jobba med ett sådant innovativt och starkt koncept som SeaTwirl och att kunna erbjuda världen bättre och effektivare energi. Nu ser jag även fram emot att på ett operativt plan ansluta till det växande och starka SeaTwirl teamet för att gemensamt ta SeaTwirls produkter till världsmarknaden", säger Peter Laurits.

Peter Laurits tillträder omgående som VD och kommer att jobba parallellt med avgående interims-VDn Peter Schou under en övergångsperiod.

- "Styrelsen välkomnar Peter Laurits som VD och tackar samtidigt för Peter Schous insatser som interims-VD under våren. Vi önskar dem båda varmt lycka till under överlämningsperioden, samt ser fram emot att Peter Laurits kommer in operativt med sitt starka kommersiella driv och sätter sin prägel på företaget", säger Klementina Österberg, ordförande i SeaTwirls styrelse.

SeaTwirl utvecklar framtidens flytande vindkraftverk i enkel och robust konstruktion som i varje led, från installation till underhåll, sänker kostnaderna. Bolaget har under de senaste åren gått från prototyper till att utveckla en version om 1MW, S2. Nu är SeaTwirl i en expansionsfas med fokus på marknad och uppskalningen av vindkraftverket.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, ny VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Klementina Österberg, styrelseordförande
Telefon: +46 70 440 1190
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på:
www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550 och [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities