REG

SeaTwirl har blivit antagna till Business Accelerator Programme Southeast Asia (BAPSEA)

Energiteknikbolaget SeaTwirl har av Energimyndigheten och Business Sweden blivit antagna till BAPSEA, där bolaget under programmets gång kommer att ha tillgång till resurser, vägledning och nätverksmöjligheter med branschledare, regeringstjänstemän och potentiella affärspartners.

 

Urvalsprocessen för programmet har varit mycket konkurrenskraftigt, och SeaTwirls prestationer och potential inom energibranschen har stuckit ut bland de många sökande. Under programmets gång kommer bolaget att ha tillgång till resurser, vägledning och nätverksmöjligheter med branschledare, regeringstjänstemän och potentiella affärspartners. Genom workshops, seminarier och skräddarsydda konsulttjänster kommer SeaTwirl att få djupare insikter i energimarknaderna i Sydostasien, samtidigt som SeaTwirl får vägledning om hur bolaget identifierar tillväxtmöjligheter som är specifika för regionen.

"Mycket glädjande nyheter att vi har blivit antagna bland många andra kvalificerade sökande. Intressant att andra värderar vårt bolags potential som klimat- och exportteknologi högt. Asien är en viktig världsdel för klimatet och en viktig marknad för oss så det blir spännande att accelerera verksamheten där med hjälp av Business Sweden och Energimyndighetens BAPSEA program." Johan Sandberg, VD.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Sandberg, VD
Telefon: +46 72 174 85 27
E-post: [email protected]  

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energiteknikbolag inom havsbaserad vindkraft med visionen att bli en ledande leverantör av flytande vindturbiner. SeaTwirls unika flytande vertikalaxlade turbin har låg tyngdpunkt och använder därför mindre stål i flytaren än konventionella flytande lösningar. Därutöver är ambitionen att kunna använda en mer lokal leverantörskedja, ha lägre underhållskostnader, större svängmassa, lägre bladerosion och kunna placera verken tätare ihop, vilket bidrar till en bättre ekonomi för vindkraftsparken. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på S2x, en större prototyp med en installerad turbineffekt på 1 MW, och på SX med turbineffekt i kommersiell skala. Sedan 2016 är bolaget noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: https://seatwirl.com 

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities