SeaTwirl förhandlar om att teckna Letter of Intent med externa investerare och partners

Omfattningen på den planerade investeringen är på totalt 70 Mkr under förutsättning att milstolpar uppfylls. De två partnerna blir mycket viktiga partners för utveckling, installation och etablering på vindkraftsmarknaden. En investeringsplan är också framtagen för den fortsatta utvecklingen och installationen av SeaTwirl S2-1MW, nästa generations vindkraftverk.

Emissionen till parterna omfattar 70 Mkr till aktiekurs 65kr (den genomsnittliga slutkursen de senaste 20 handelsdagarna är 70,60kr, vilket ger en rabatt på ca 8 %) och investeringen kommer att ske i trancher baserat på att milstolpar uppfylls. De nya ägarna kommer vid uppfyllande av milstolparna att äga ca 38% av bolaget. Dessa båda partners kommer att bidra i mycket hög grad till SeaTwirls utveckling och etablering på marknaden. Därför ser styrelsen i SeaTwirl AB det som rimligt att de nya partnerna får den rabatten på aktiekursen.

SeaTwirl planerar nu för installation och marknadsintroduktion av fullskalig turbin SeaTwirl S2. För att säkra framgång, sökte SeaTwirl efter konkret erfarenhet och kompetens inom att etablera och driva vindkraftparker. Det var också en nyckel för SeaTwirl att framtida partners också blev delägare. Den ena partnern från Norge, ett medelstort företag som har stor erfarenhet från olja och gas branschen, bidrar med utveckling, service och installation i havet. Den andra partnern, en medelstor europeisk aktör, som har byggt havsbaserade vindkraftsparker, bidrar till utveckling och framtida etablering av vindkraftparker.

Mer information kommer att kommuniceras om/när Letter of Intent är underskrivet. 

Göteborg den 1 april 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på : +46 8 5030 1550, [email protected]

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2019 kl 18.20.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities