REG

SeaTwirl föreslår en riktad nyemission om 3,3 miljoner SEK.

Styrelsen för SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") meddelar idag den 16 juni om förslag på en riktad emission till den ny föreslagna styrelseledamoten Lars Tenerz. Ett separat pressmeddelande med kallelse till extra bolagsstämma kommer publiceras inom de närmaste dagarna.

Den riktade emissionen
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission till Lars Tenerz. Aktiekursen är bestämd till slutkursen den 15 juni 2021, dvs 128,00 kr per aktie och antalet aktier är 26 000 aktier vilket motsvarar cirka 1% av Bolagets aktier efter den riktade emissionen är genomförd, med förbehåll för efterföljande godkännande på extra bolagsstämma den 19 juli 2021. Detta ger ett kapitaltillskott till Bolaget på ca 3,3 miljoner SEK.

Utspädning av ökning av aktier och röster
Genom den riktade emissionen ökar aktiekapitalet i SeaTwirl med 26 000 SEK genom utgivande av 26 000 aktier. Efter den riktade emissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till

2 603 302 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till 2 603 302 aktier. Totalt kommer den riktade emissionen att resultera i en utspädning om cirka 1% av antalet aktier och röster i Bolaget.

Extra bolagsstämma
Ett separat pressmeddelande med kallelse till en extra bolagsstämma för att godkänna den riktade emissionen publiceras inom kort.

Finansiella och legala rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Stockholm är legal rådgivare till SeaTwirl.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities