SeaTwirl får svenskt patent på delningsbart vindkraftverk

Svenska Patent och Registreringsverket har godkänt vindkraftsbolaget SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk.

Verket är delbart ovanför och under det hus som håller generator och lager, vilket innebär att hela generator- och lagerhuset kan bytas ut strax ovanför vattenytan med båt. Det underlättar och minskar kostnaderna för installation och underhåll, och innebär att kraftverkets tid för produktionsstopp kan minimeras.

Patentet är en del i ett strategiskt arbete med att bygga en bred patentportfölj. Genom att skydda tekniska lösningar som gör verken billigare att bygga och underhålla stärker bolaget sin marknadsposition. Bolaget har utöver detta godkännande nyligen fått ett patent för en dynamisk turbin godkänt i USA och har därutöver ytterligare sex ansökningar inlämnade i olika jurisdiktioner.

"Enkelhet är A & O ute till havs och detta är ett exempel på hur SeaTwirl utvecklar enkla och robusta, och därmed också kostnadseffektiva, lösningar. Med detta patent underlättar vi för enklare installation, och för en utbytbarhet som överträffar dagens tekniks möjligheter för modulutbyte. Service och underhåll är en stor kostnad för havsbaserad vindkraft och det här patentet kan minska den kostnaden", säger Gabriel Strängberg, VD på SeaTwirl.

2017-05-02

För mer information, vänligen kontakta:
Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt.
Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 10.50 CET.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities