REG

SeaTwirl får patent i USA

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har fått ett amerikanskt patent på en vattenbaserad nödbroms. Patentet följer ett preliminärt besked som erhölls i februari.

Alla vindkraftverk behöver en nödbroms som hindrar dem från att rotera så snabbt att de skadas. Den traditionella lösningen är en skivbroms, vilket till havs för med sig problem som värmebortledning och tillförlitlighet.

Lösningen som det amerikanska patentverket nu har beviljat patent för, bromsar verket genom att nyttja dess rotation för att flytta vatten. En realisering av lösningen är en kåpa monterad på det stillastående generatorhuset som sänks ner i vattnet som en dykarklocka. Fenor är monterade på den snurrande delen i det normalt luftfyllda utrymmet under kåpan. När bromsen slår till, töms luften i kåpan genom ventiler högst upp, vilket gör att fenorna roterar i vattnet istället för i luften och flyttar vatten upp genom kåpan och ut genom ventilerna. Det mycket större motståndet i vattnet bromsar på så vis rotationen. Det ska dock noteras att lösningen som beviljats patent är konceptuell och inte begränsad till någon särskild realisering.

- Vi fortsätter vårt långsiktiga strategiska arbete med att bygga och bredda vår patentportfölj. Det skyddar våra innovationer och ger oss en starkare position på marknaden, säger Peter Laurits, vd för SeaTwirl.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities