REGMAR

SeaTwirl får finansiering på 50,4 MSEK från Energimyndigheten

SeaTwirl har vunnit en utlysning om stöd för "Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning" från Energimyndigheten. Stödet uppgår till 50,4 MSEK.

SeaTwirl har erhållit stödet för sitt S2x-projekt, ett vindkraftverk på 1 MW som ska installeras i Norge. Projektet kommer att bidra med viktiga data för fortsatt uppskalning av tekniken och bli en viktig referenspunkt för SeaTwirls kommersialiseringsresa där siktet är inställt på mycket större turbiner (10 MW och uppåt) i kommersiella vindkraftsparker.

Det beviljade stödet kommer att betalas ut löpande fram till februari 2026 och i takt med att förutbestämda milstolpar i projektet uppnås.

Energimyndigheten bedömer ansökande projekt från både ett tekniskt och ett affärsmässigt perspektiv. Bland annat bedöms förmåga och potential att bidra till ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart energisystem, möjligheterna för kommersialisering samt bidrag till exportintäkter och arbetstillfällen. Syftet med stödet är att öka förutsättningarna för insteg och uppskalning av innovativa lösningar på marknaden.

Energimyndighetens motivering till beslutet lyder "Energimyndigheten bedömer att SeaTwirls flytande vindkraftsverk har potential för omställning av energisystemet då den möjliggör en utbyggnad av vindkraft till havs på platser med stort djup (> 50m) till en konkurrenskraftig kostnad och lägre materialåtgång än dagens havsbaserade vindkraft. Med nya prognoser för ett ökande behov av förnybar el förväntas även område med större djup ute till havs behövas utnyttjas för havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten bedömer att SeaTwirls vindkraftsverk har god innovationshöjd."

"Vi vinner det här stödet efter en utvärdering som har varit mycket gedigen. Energimyndigheten har stor expertis och erkänt höga krav för att bevilja stöd. De har nagelfarit vår ansökan, teknik och marknadspotential i omgångar och att vi beviljas stödet är en kvalitetsstämpel och ett kvitto över att vi är på rätt väg. Jag är både glad och stolt över vår insats i den här processen", säger Peter Laurits, VD för SeaTwirl.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa enhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: https://seatwirl.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

 Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2022 klockan 17.10 CET.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities