SeaTwirl, Colruyt Group och Norsea Group tecknar Letter of Intent för investering och samarbete för utveckling och installation av SeaTwirl S2-1MW flytande vindkraftverk

SeaTwirl har kommit överens med Colruyt Group och Norsea Group om en intention att investera i SeaTwirl AB, delta i utveckling och installera SeaTwirl S2-1MW, SeaTwirls innovativa flytande offshore vindkraftverk. Omfattningen av den planerade investeringen uppgår totalt till 70 MSEK, förutsatt att milstolpar uppnås.

Emissionen till parterna omfattar 70 Mkr till aktiekurs 65kr och investeringen kommer att ske i trancher baserat på att milstolpar uppfylls. De nya ägarna kommer vid uppfyllande av milstolparna att äga ca 19% var av bolaget. Dessa båda partners kommer att bidra i mycket hög grad till SeaTwirls utveckling och etablering på marknaden.

SeaTwirl planerar nu för installation och marknadsintroduktion av fullskalig turbin SeaTwirl S2. För att säkra framgång, sökte SeaTwirl efter konkret erfarenhet och kompetens för etablering och driftsättning av vindkraftparker.

- Att få NorSea Group och Colruyt Group/Parkwind som partners tar SeaTwirl till en helt ny nivå, med dessa bolags kompetenser inom offshore verksamhet och etablering av vindkraftsparker, säger SeaTwirls ordförande Roger Cederberg.  

En avsiktsförklaring (LoI) har undertecknats som beskriver de viktigaste villkoren för det överenskomna partnerskapet och investeringen, med förbehåll för ett bekräftande due diligence-förfarande, med båda nya parter - NorSea Group från Norge och Colruyt Group från Belgien. NorSea Group har stor erfarenhet av offshore och marin verksamhet och bidrar till utveckling, service och installation i havet. Colruyt Group, ett börsnoterat familjeföretag i Belgien, via sitt dotterbolag Parkwind, utvecklar, bygger och driver havsbaserade vindkraftparker i Europa sedan 2009. De vill ytterligare bidra till utvecklingen och framtida tillväxten av havsbaserad vindkraft.

- Den globala efterfrågan på ren och hållbar vindkraft växer snabbt. NorSea Group, tillsammans med vår ägare, den ledande globala maritima koncernen Wilhelmsen, vill bidra med erfarenhet och resurser till den gröna och förnybara sektorn. Vi inser att industrin kommer att behöva flytta längre ut offshore till vattendjup där bottenfasta turbiner inte är möjliga och samtidigt sänka kostnaden för flytande lösningar. Den vertikala, mindre komplexa och förankrade SeaTwirl-designen har potential att förbättra hela försörjningskedjan. NorSea Group ser fram mot samarbetet med SeaTwirl och Colruyt Group i fortsatt teknisk- konceptutveckling och testning av SeaTwirl, säger John Stangeland, VD för NorSea Group.

- Vi har fått in precis den kompetens som vi önskade från våra partners och är således mycket nöjda. Dessa partnerskap är ett viktigt steg i vår fortsatta resa, avslutar Gabriel Strängberg, vd för SeaTwirl.

Göteborg den 3 april 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD SeaTwirl
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Roger Cederberg, Styrelseordförande, SeaTwirl
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected] 

Om NorSeaGroup

NorSea Group är en etablerad logistik och serviceleverantör till den norska och danska offshoreindustrin. Vi har mer än 50 års erfarenhet och har under de senaste åren genom NorSea Wind etablerat oss som tjänsteleverantör till offshore vindmarknaden i Europa. NorSea Group tillhandahåller leveransbaser, logistikstöd, marinteknik, marinverksamhet och offshore fartygstransporter till offshoreindustrin. Gruppen sysselsätter cirka 900 anställda och omsätter cirka 2,3 miljarder norska kronor år 2018. NorSea Group ingår i Oslo-baserade Wilhelmsen sjöfartskoncern.

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på : +46 8 5030 1550, [email protected]

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2019 kl 07:40.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities