REG

SeaTwirl beviljas tillväxtlån på 1 Mkr från Almi

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar att Bolaget har beviljats tillväxtlån om 1 Mkr från ALMI Företagspartner Väst.

Finansieringen är framförallt avsedd för att finansiera pågående satsningar på S2-projektet. Almis tillväxtlån är riktat till innovativa företag med hög tillväxtpotential och kan tillhandahållas i samarbete med Europeiska Unionen ("EU"). Syftet med lånet är att ge möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet.

Tack vara en garanti från EU har tillväxtlånet förmånligare villkor än Almis övriga lån. Det innebär bland annat längre löptid, amorteringsfrihet och lägre ränta. Beviljat lån på 1 miljoner kronor är amorteringsfritt under 4 månader, har en ränta på 5,8%, samt en löptid på 28 månader.

Ovan nämnd garanti har ställts inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin - EU för innovation. InnovFin är finansierat av Europeiska Unionen genom Horizon2020 och den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) under Investeringsplanen för Europa. Fonden syftar till att bidra till att stödja finansierings- och investeringsverksamhet i EU för att säkerställa en ökad tillgång till kapital.

- "Detta lån passar SeaTwirl utmärkt som en liten förstärkning av kassan för projektet S2 och bidrar till att Bolaget får en extra likviditet för den närmaste tiden. Det är bra att veta att SeaTwril har granskats av ALMI och bedömts vara lämplig låntagare.", säger Peter Laurits.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, ny VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Klementina Österberg, styrelseordförande
Telefon: +46 70 440 1190
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Läs mer på:
www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 och på e-post [email protected].

Bifogade filer

PM--ALMI-lan-20.04.22.pdf

Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities