REG

SeaTwirl AB erhåller sina första kommersiella intäkter

Energiteknikbolaget SeaTwirl AB meddelar idag den 5 juli att bolaget erhållit sina första kommersiella intäkter genom en beställning från marknaden. Inköpsordern gäller ett anbud för en ny vindturbin för applikation i Nordsjön.

Tidigare i år gick SeaTwirl ut med informationen att bolaget tillsammans med Kontiki Winds skrivit under en MoU (Memorandum of Understanding). Avsikten med MoU:n för de båda företagen är att identifiera och diskutera kommande möjligheter att elektrifiera olje-och gastillgångar samt andra havsbaserade applikationer med användning av SeaTwirls flytande vindkraftverk.

I och med det här samarbetet har SeaTwirl erhållit en inköpsorder för ett anbud mot ett projekt som gäller utveckling av en mindre vindturbin, specifikt avsedd att användas för elektrifiering offshore. Turbinen går under arbetsnamnet S1,5 och är relativt liten, men designad för att klara de krävande förhållandena i Nordsjön.

Kommentar från VD

"Det är oerhört glädjande att vi idag kan meddela att SeaTwirl börjar få sina första kommersiella intäkter, ett tecken på att det arbete vi lagt ner för att bolaget så småningom ska bli kommersiellt börjar ge resultat. Än så länge rör det sig om mycket små summor, men symbolvärdet är för oss väldigt viktigt. Vi har i den här processen gått igenom en komplicerad leverantörs-kvalificering, fått kundexponering, stärkt tidigare relationer och inte minst byggt nya. Vi har under tidspress, med kort varsel, och med krävande designkriterier klarat av att leverera något som vi kan vara mycket stolta över. Jag är imponerad av vårt team som har arbetat fram ett koncept som kommer att bli början på något verkligt spännande." Johan Sandberg, VD.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Sandberg, VD
Telefon: +46 72 174 85 27
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl

SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energiteknikbolag inom havsbaserad vindkraft med visionen att bli en ledande leverantör av flytande vindturbiner. SeaTwirls unika flytande vertikalaxlade turbin har låg tyngdpunkt och använder därför mindre stål i flytaren än konventionella flytande lösningar. Därutöver är ambitionen att kunna använda en mer lokal leverantörskedja, ha lägre underhållskostnader, större svängmassa, lägre bladerosion och kunna placera verken tätare ihop, vilket bidrar till en bättre ekonomi för vindkraftsparken. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på S2x, en större prototyp med en installerad turbineffekt på 1 MW, och på SX med turbineffekt i kommersiell skala. Sedan 2016 är bolaget noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: https://seatwirl.com

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB.

Bifogade filer

SeaTwirl-PM.pdf

Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities