REG

Valberedning utsedd inför SeaTwirl årsstämma 2021

Valberedningens ledamöter inför SeaTwirls årsstämma 2021 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska SeaTwirls valberedning bestå av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den per den 31 juli 2020.

Håkan Unbeck, ordförande (Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse)
Pontus Ryd (Solvinvest AB)
Peter Laurits (GU Ventures AB)
Mattias Sundin (eget innehav)

I valberedningen ingår också Malcolm Wiberg, ordförande i SeaTwirls styrelse.

Valberedningen ska lämna förslag till årsstämman på ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, ordförande i styrelsen, revisorsval samt styrelse- och revisorsarvoden.

Årsstämman kommer att äga rum den 24 februari 2021 i Göteborg.

Aktieägare kan när som helst lämna förslag till valberedningen via e-post till [email protected]. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid inför årsstämman 2021. Bolagets finansiella kalender har uppdaterats och återfinns här https://seatwirl.com/sv/for-investerare/finansiella-rapporter-dokument-och-kalender/.

För mer information, vänligen kontakta:

Malcolm Wiberg, Ordförande SeaTwirl
Telefon: +46 76 617 09 10
E-post:
[email protected]

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på:
www.seatwirl.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 och på e-post [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities