Ny projektledare till SeaTwirl

Utvecklingen av SeaTwirls nästa vindkraftverk på 1MW installerad turbineffekt fortsätter enligt plan. Organisationen förstärks nu från och med den 13 mars med en projektledare vars huvuduppgift blir att effektivt driva SeaTwirl AB mot målet att ha ett installerat 1MW vindkraftverk i havet 2020.

Erik Steinholtz är SeaTwirls nya projektledare. Erik har mer än 13 års erfarenhet av att leda tekniskt komplicerade projekt inom offshore och marin teknik. Erik kommer närmast från GVA Consultants AB där han arbetat som projektledare och lead engineer. Erik har en masterexamen från Chalmers i maskinteknik med inriktning marinteknik. Till SeaTwirl tillför Erik främst kunskap inom projektledning, hydrodynamik, struktur- och maskinteknik, tester och analyser både i vågbassäng och vindtunnel samt inte minst mycket kunskap inom offshore och marina konstruktioner.

- Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Erik, som har helt rätt profil och bakgrund för uppgiften att leda projektarbetet. Med Eriks offshorekompetens stärker vi vår kunskapsbredd inom företaget vilket gör att vi ännu effektivare kan arbeta mot våra uppsatta mål, säger Gabriel Strängberg, VD i SeaTwirl AB.

- Jag ser fram emot det spännande arbetet och att få möjligheten att jobba i ett framtidsbolag med mycket stor potential, säger Erik Steinholtz.

- För ett litet bolag som SeaTwirl är rekryteringarna av varje ny medarbetare viktigt, och med Erik får vi precis det vi önskar. Erik blir ett mycket bra komplement till det nuvarande teamet, säger ordförande Roger Cederberg. 

Utvecklingen av SeaTwirl 1MW-enhet fortsätter
SeaTwirl AB arbetar enligt plan där fokus ligger på beräkningar, simuleringar och design, men även utredningar kring testplatser och sondering kring potentiella bidrag. SeaTwirl kommer utöver rekryteringen av projektledare även att rekrytera en beräkningsingenjör inom kort. SeaTwirl bygger kontinuerligt upp organisationen med kompletterande kompetenser för att möta de behov som uppkommer i takt med att projektet fortgår mot ett färdigt vindkraftverk.   

2017-03-13

För mer information, vänligen kontakta:
Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SeaTwirl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 17.20 CET.

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första installation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities