REG

Koncessionen i Norge har vunnit laga kraft

Den norska myndigheten Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har avslagit ett överklagande av koncessionen för SeaTwirl S2x i Norge. Beslutet går därmed inte längre att överklaga och SeaTwirl har nu möjlighet att fortsätta projekteringen och installationen av prototypen S2x.

SeaTwirl tilldelades först koncessionen tillsammans med Marin Energi Testsenter i slutet av mars 2022 (se pressmeddelande från den 29 mars 2022). Som angavs i prospektet för den nyligen genomförda emissionen, inkom synpunkter på tilldelningen under den sedvanliga beredningsperioden. Dessa har nu avslagits och beslutet från 2022 har fastställts av NVE och det överordnade Olje- och energidepartementet.

"Ett efterlängtat beslut i en process som alltid är väldigt svår att prediktera. Överklagansprocessen har skapat osäkerhet kring tidsplanen för S2x som är ett kapitalintensivt projekt med långa ledtider. Vårt huvudfokus är kommersialisering av stora turbiner, SX, i flytande vindkraftsparker. Utfallet ger oss nu arbetsro att själva välja och planera installationen av S2x på det sätt som bäst stöder det målet", säger VD Peter Laurits.

Platsen för koncessionen är i Boknafjorden, nordöst om Lauplandsholmen, cirka 700 meter från kusten.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa enhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: https://seatwirl.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities