REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) höll idag den 31 juli 2020 extra bolagsstämma i Göteborg. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ingående av ett låneavtal mellan bolaget och Knut Claesson. Knut Claesson deltog inte i beslutet.

Låneavtalet innebär att SeaTwirl kan uppta ytterligare lån om sammanlagt upp till max 5 000 000 kronor. För mer utförlig information hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman och styrelsens redogörelse som publicerades på SeaTwirls hemsida den 8 juli 2020.

Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag om att utse Malcolm Wiberg som ny styrelseledamot och ordförande i SeaTwirl AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Hult, CFO
Telefon: +46 70 579 80 40
E-post: [email protected]

Klementina Österberg, avgången ordförande
Telefon: +46 70 440 11 90
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt.
Läs mer på:
www.seatwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 och på e-post [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities