REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) höll idag den 12 juni 2020 extra bolagsstämma i Göteborg. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ingående av ett låneavtal mellan bolaget och Knut Claesson. Knut Claesson deltog inte i beslutet.

Låneavtalet innebär att SeaTwirl upptar ett lån om 5 000 000 kronor. För mer utförlig information hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman och styrelsens redogörelse som publicerades på SeaTwirls hemsida den 19 maj 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Klementina Österberg, ordförande
Telefon: +46 70 440 1190
E-post: [email protected]

SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.seatwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 och på e-post [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities