REG

Klementina Österberg vald till ny ordförande i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl höll igår den 8 april 2020 extra bolagsstämma i Göteborg, varefter den nyvalda styrelsen har konstituerat sig. Som planerat valde styrelsen Klementina Österberg till ny styrelseordförande. Peter Laurits kvarstår som vice ordförande.

Styrelsen för SeaTwirl AB (publ) meddelar härmed att Klementina Österberg har valts till ordförande efter att Jens Tommerup har engagerats operativt och lämnat styrelsen.

- "Jag tackar våra aktieägare och alla i styrelsen för förtroendet att vara ordförande för SeaTwirl i denna spännande fas och jag ser fram emot att ta vid där tidigare ordförandena Jens Tommerup och Roger Cederberg grundat. Då GU Ventures var bland de första dedikerade investerarna i SeaTwirl i 2012, har jag redan haft ett långt förflutet med bolaget och känner det väl. Vi har mycket på gång i SeaTwirl, allt ifrån expansiv teknikutveckling, stärkt kommunikation, växande organisation och en kapitalanskaffning framför oss. Det är jättekul att köra igång nu tillsammans med alla i styrelsen, teamet och rådgivarna", säger Klementina Österberg, som är tillika VD för GU Ventures och aktieägare i SeaTwirl.

Peter Laurits kvarstår som vice ordförande och styrelsen består av ledamöterna Charlotte Bergqvist, Dan Friberg och Pontus Ryd. Suppleant är Knut Claesson, SeaTwirls enskilt största aktieägare.

- "Det är med stor glädje och framtidstro som jag välkomnar Klementina till ny ordförande. I den fas som SeaTwirl nu befinner sig kommer Klementina med sin gedigna kompetens, erfarenhet och otroliga energi att leda styrelsen och företaget till nästa nivå. Jag ser det själv som en stor förmån att få möjlighet och förtroendet att fortsätta jobba med ett sådant innovativt och starkt koncept och kunna erbjuda världen bättre och effektivare energi. Vi alla i styrelsen brinner för detta och med det växande och starka SeaTwirl teamet på plats blir det ett nöje att ta SeaTwirls produkter till världsmarknaden", säger Peter Laurits.

SeaTwirl utvecklar framtidens flytande vindkraftverk i enkel och robust konstruktion som i varje led, från installation till underhåll, sänker kostnaderna. Bolaget har under de senaste åren gått från prototyper till att utveckla en version om 1MW, S2. Nu är SeaTwirl i en expansionsfas med fokus på marknad och uppskalningen av vindkraftverket. Bolagets styrelse planerar att gradvis utveckla hela organisationen genom att ta in nya nyckelpersoner med relevanta kompetenser, som speglar bolagets expansionsbehov och mognadsgrad.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Schou, interims-VD
Telefon: +46 76 938 5051
E-post: [email protected]

Klementina Österberg, styrelseordförande
Telefon: +46 70 440 1190
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på:
www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities