Isabella Lövin besöker SeaTwirls prototyp i Lysekil

SeaTwirl besöktes på måndagen av Isabella Lövin - Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, vice statsminister samt Miljöpartiets språkrör - som fick en visning av testanläggningen i Lysekil.

Vindkraften forsätter att växa och blir en större del av energiproduktionen på många håll i världen. Det är ett resultat av politiskt stöd under många år som har gjort att tekniken har kunnat förfinas och att skalfördelar har kunnat byggas upp i försörjningskedjor.

- Det var intressant att se SeaTwirls anläggning i Lysekil. Det är bra att svenska företag är med och utvecklar tekniker för förnyelsebar energi. Flytande vindkraft har potential att bli en stor bransch i framtiden och det är bra att Sverige är med i den utvecklingen, säger Isabella Lövin.

- Den flytande havsbaserade vindkraften står inför en liknande kostnadsresa som den land- och bottenbaserade, men med fördelarna jämnare produktion och ännu lägre kostnader. Isabella Lövins besök och intresse för SeaTwirl stärker oss i uppfattningen att samhället kommer att stödja framväxten av vår bransch som ett svar på hotet från den globala uppvärmningen, säger SeaTwirls vd Gabriel Strängberg.

Göteborg den 14 augusti 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities