Information med anledning av att SeaTwirl placerats på observationslistan

Vindkraftsbolaget SeaTwirl blev av Nasdaq placerat på observationslistan vid kl 16.20 på fredagen. Styrelsen för SeaTwirl vill med anledning av detta delge väsentlig information.

Bakgrunden är att Bolaget har på fredagsmorgonen offentliggjort sin delårsrapport, som visade att kassan i Bolaget uppgick till ca 1,72 Mkr vid utgången av perioden per den 31 maj 2020.

Sedan dess har Bolaget lånat sammanlagt 6 Mkr, vilka inbetalades om 5 Mkr per 17 juni 2020 i form av ett närståendelån från huvudägaren Knut Claesson efter att det hade godkänts av en bolagsstämma, och om ca 1 Mkr per den 23 juni 2020 i form av ett tillväxtlån från ALMI Företagspartner Väst.

Således har SeaTwirl säkerställt att det har tillräckligt rörelsekapital som krävs för den kommande tremånadersperioden genom dessa inbetalningar och styrelsens uppfattning är att nödvändig finansiering finns i kassan, för att säkerställa drift och fortsatt utveckling.

SeaTwirl förbereder, som tidigare informerats om, att resa kapital för att bygga dess nya anläggning, S2, ett 1MWs flytande vindkraftverk, samt för att sjösätta denna.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på:
www.seatwirl.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 och på e-post [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities