Information avseende SolvInvests innehav i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar att en av Bolagets större delägare, SolvInvest, har i samband med en ägarförändring avyttrat cirka en tredjedel av sitt innehav till en av SolvInvests egna delägare. Det innebär att SolvInvest flaggar för att de har passerat 5%-gränsen. Ägarförändringen har skett vid en pensionsavgång, där delägarna av SolvInvest har delat på sina tillgångar.

SolvInvest är ett helägt dotterbolag till Solvina Group, som i sin tur ägs av Pontus Ryd och två andra delägare. När en av dem nu går i pension, har de tre delägarna kommit överens om att lösa ut den pensionerade delägaren. Som en del i den uppgörelsen har cirka en tredjedel av SolvInvests innehav i SeaTwirl avyttrats till den pensionerade delägares nya bolag, Startplattan 889969 AB under namnändring till Solmia AB.

Transaktionen innebär att 34 000 aktier utav SolvInvests innehav om totalt 106 500 aktier, har överlåtits till Solmia till en kurs om 160 kr/aktie.

SolvInvest äger 72 500 aktier i SeaTwirl, vilket utgör en ägarandel om 4%. Därmed har Solvinvest gått från cirka 6% till cirka 4% och har följaktligen passerat 5%-gränsen. Solmia, som äger 34 000 aktier, har en ägarandel om 1,91%.

SolvInvest investerade i 2015 i SeaTwirl samt ökade sin andel vid listningen i december 2016. Pontus Ryd är styrelseledamot i SeaTwirl sedan 2016 och har i egenskap av ledamot insynsrapporterat transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på:
www.seatwirl.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 och på e-post [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities