REG

Flaggningsmeddelande om GU Ventures innehav i SeaTwirl

SeaTwirl AB (publ) flaggar härmed om att aktieägaren GU Ventures har avyttrat aktier och att dess innehav i SeaTwirl nu understiger 5%. Avyttringen är i enlighet med GU Ventures exitstrategi som statlig såddinvesterare att under ordnade former gå ur de av sina innehav som har utvecklats väl och där det finns etablerat en stabil och långsiktig ägarbas. GU Ventures äger efter transaktionen 4,99%. Affären har även skett som en följd av att GU Ventures affärsutvecklare, Roger Cederberg, har lämnat styrelsen och ordförandeposten i nya ordförandes Jens Tommerups, vice ordförandes Peter Laurits och övriga ledamöters goda händer.

SeaTwirl utvecklar framtidens flytande vindkraftverk i enkel och robust konstruktion som i varje led, från installation till underhåll, sänker kostnaderna. Bolaget har under de senaste åren gått från prototyper till att utveckla en version om 1MW, S2.

Då SeaTwirl befinner sig i en fas att bygga större turbiner och har ett större marknadsfokus, har GU Ventures tillsammans med andra större aktieägare säkerställt att SeaTwirl har rätt kompetenser för detta, varefter GU Ventures affärsutvecklare, Roger Cederberg, lämnade styrelsen.

Således har GU Ventures, som är en av medgrundarna i SeaTwirl, avyttrat ett antal aktier och äger därmed under 5% av rösterna och kapitalet. SeaTwirl fortsätter att vara ett så kallat Alumnibolag i GU Ventures, vars exitstrategi som statlig såddinvesterare är att under ordnade former gå ur de av sina innehav som har utvecklats väl och där det finns etablerat en stabil och långsiktig ägarbas.

" Vi är mycket nöjda med den exceptionella utvecklingen av SeaTwirl och kan konstatera att det statliga uppdraget har fullgjorts. Det har varit väldigt roligt att bidra till SeaTwirls fantastiska team och dess arbete med att bygga bolagets unika lösning för havsbaserade vindkraftverk. Det känns också väldigt tryggt att veta att SeaTwirl har flera långsiktiga delägare och stabila industriella ledare som fortsätter att bygga vidare", säger Klementina Österberg, VD för GU Ventures.

Syftet med statens uppdrag till GU Ventures är att ge finansiellt och affärsmässigt stöd till nya innovativa företag. När GU Ventures avyttrar innehav görs det i syfte att kunna återanvända kapitalet genom nya satsningar i nystartade företag. SeaTwirls tidigare ordförande, Roger Cederberg, avgick efter att ha varit styrelseordförande sedan starten av bolaget i 2012.

"Ett stort tack vill jag passa på att rikta till den starka insatsen, som Roger har gjort sedan 2012 i SeaTwirl. Jag hoppas också att vår kvarvarande aktiepost och alla involverade i SeaTwirl kommer att göra en minst lika bra resa framgent, som vi har gjort hittills", avslutar Klementina.

Aktieägaren GU Ventures innehav i SeaTwirl uppgår till 87 071 st aktier efter avyttringen. Totalt utestående aktier i Seatwirl är 1 743 783 st och således utgör GU Ventures innehav 4,99% av rösterna och kapitalet.

Göteborg den 27 september 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD SeaTwirl
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Klementina Österberg, VD GU Ventures
Telefon: +46 70 440 1190
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550 eller på e-post [email protected].

Om GU Ventures
GU Ventures, som är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer, har som affärsidé är att starta upp och stötta nya innovativa affärsidéer med anknytning till Göteborgs universitet. Bolaget är helägt av Svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Verksamheten finansieras av ffa Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, VINNOVA, EU, samt Tillväxtverket. Syftet är att kommersialisera kunskap och forskningsrön, samt förnyelse av näringslivet. Sedan bildandet 1995 har GU Ventures finansierat och utvecklat över 190 nya affärsidéer, som har etablerats i över 140 nya företag varav sammanlagt tolv är börsnoterade. I 54 av dem har GU Ventures avyttrat sitt innehav. Portföljen består idag av 63 innehav varav 87% bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN. Läs mer på: www.guventures.com.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities