REGMAR

Uppdaterar Q1 rapporten

I den rapport som publicerades i morse saknade jämförelsesiffror i kassaflödesanalysen för Q1 2023, istället visar rapporten två tabeller med siffror för Q1 2024. Detta har nu korrigerats i denna rapport.

Denna information är sådan som Raytelligence AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024 kl. 16:45 CET. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ben Hedenberg, VD, +46 8-551 160 90 [email protected]

Erik Forsell, IR chef, +46 73-417 50 90

[email protected]

Om Raytelligence

Raytelligence styrelse utvärderar alternativ för att öka aktieägarvärdet. Alternativ som fusion och omvänt förvärv vägs mot varandra.

Företagets nyckelstrategi är att identifiera och slutföra en kombination med en verksamhet inom någon av följande sektorer fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediasektorer i Europa och Asien som kan dra nytta av vår ledningsgrupps omfattande erfarenhet och operativ förmåga, även om företaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher.

Bifogade filer

Raytel-Q1-2024-Finalx.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90