Dokument

Datum Rubrik
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I RAYTELLIGENCE
Inbjudan till teckning av units med företräde i Raytelligence AB
Revisorns yttrande över styrelsens reogörelse för västentliga händelser
Styrelsens redogörelse för västentliga händelser
Anmälningssedel för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner TO1 - De som har sina optioner på en depå ska teckna genom sin bank
Villkor för teckningsoptioner av serie TO1 Raytelligence
Teaser
Anmälningssedel för teckning av units utan företräde i Raytelligence
Inbjudan till teckning av units med företräde i Raytelligence
Anmälningssedel för teckning av aktier utan företräde i Raytelligence
Inbjudan till teckning av aktier i Raytelligence
Anmälsningssedel (teckning utan företräde)
Inbjudan till teckning av aktier i Raytelligence
Informationsmemorandum upprättat inför upptagande av stamaktier i Raytelligence AB för handel vid NGM Nordic MTF
Anmälningssedel
Inbjudan till teckning av aktier i Raytelligence

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
http://www.raytelligence.com/
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0011721356

IR-Kontakt

Peter Martinson CFO och ledamot [email protected]