Dokument

Datum Rubrik
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I RAYTELLIGENCE
Inbjudan till teckning av units med företräde i Raytelligence AB
Revisorns yttrande över styrelsens reogörelse för västentliga händelser
Styrelsens redogörelse för västentliga händelser
Anmälningssedel för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner TO1 - De som har sina optioner på en depå ska teckna genom sin bank
Villkor för teckningsoptioner av serie TO1 Raytelligence
Teaser
Anmälningssedel för teckning av units utan företräde i Raytelligence
Inbjudan till teckning av units med företräde i Raytelligence
Anmälningssedel för teckning av aktier utan företräde i Raytelligence
Inbjudan till teckning av aktier i Raytelligence
Anmälsningssedel (teckning utan företräde)
Inbjudan till teckning av aktier i Raytelligence
Informationsmemorandum upprättat inför upptagande av stamaktier i Raytelligence AB för handel vid NGM Nordic MTF
Anmälningssedel
Inbjudan till teckning av aktier i Raytelligence

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0011721356

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90