REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RAYTELLIGENCE AB Aktieägarna i Raytelligence AB, org.nr 559039-7088 ("Bolaget"), kallas härmed, på begäran av aktieägare med ett innehav överstigande en tiondel av samtliga aktier i Bolaget, till...
REG MAR
Notice from EGM 18 March 2024 N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice of the extraordinary general meeting in Raytelligence AB, and in case of any discrepanci...
REG MAR
Notice from EGM 18 March 2024 N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice of the extraordinary general meeting in Raytelligence AB, and in case of any discrepanci...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma den 18 mars 2024 Extra bolagsstämma i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls idag den 18 mars 2024, kl. 11.00 på Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.  Samtliga beslut fattades en...
REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RAYTELLIGENCE AB Aktieägarna i Raytelligence AB, org.nr 559039-7088 ("Bolaget"), kallas härmed, på begäran av aktieägare med ett innehav överstigande en tiondel av samtliga aktier i Bolaget, till...
REG
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN RAYTELLIGENCE AB N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Raytelligence AB, and in case of any disc...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2023 1 oktober - 31 december 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK • Rörelseresultatet uppgick till -794 936 SEK • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -939 954 SEK...
REG MAR
Styrelsen i Raytelligence AB beslutar om en riktad nyemission för återbetalning av lån Styrelsen för Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission om högst 595 035 702 aktier till Q Management Group AB och C...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma den 24 november 2023 Extra bolagsstämma i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls idag den 24 november 2023, kl. 13.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmsta...
REG MAR
Raytelligence - Delårsrapport januari - september 2023 1 juli - 30 september 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 20 000 SEK • Rörelseresultatet uppgick till -3 114 316 SEK • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 137...
REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RAYTELLIGENCE AB Aktieägarna i Raytelligence AB, org.nr 559039-7088 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 november 2023, kl. 13.00 på adressen Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmst...
REG MAR
Raytelligence upptar lån om 1,75 MSEK Raytelligence AB ("Bolaget" eller "Raytelligence") har idag den 25 oktober 2023 ingått avtal om upptagande av lån till ett belopp om totalt 1,75 MSEK med två separata långivare....
REG
Styrelsen i Raytelligence AB beslutar om en riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning Styrelsen för Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har, i enlighet med pressmeddelandet den 14 september 2023, beslutat om att genomföra en riktad nyemission om hög...
REG
Raytelligence erhåller utbetalning av stöd från Vinnova för applicering av sin radar i fordon tillsammans med Autoliv och Chalmers Raytelligence AB har tidigare (2022-05-20) kommunicerat sitt deltagande i projektet "Fysiologisk övervakning av förare för fordonets hantering av nödsituationer (DrivER)" där Ray...
REG MAR
Raytelligence ingår ett avtal med Holistic Fastigheter i Halmstad AB och avser att besluta om en riktad nyemission av aktier Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, den 14 september 2023, har ingått ett avtal med Holistic Fastigheter i Halmstad AB ("Holistic"). E...
REG
Styrelsen i Raytelligence AB beslutar om en riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning Styrelsen för Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med pressmeddelandet den 6 september 2023, beslutat om att genomföra en riktad nyemission om...
REG MAR
Raytelligence ingår ett avtal med Formue Nord Marknadsneutral A/S och avser att besluta om en riktad nyemission av aktier Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, den 6 september 2023, har ingått ett avtal med Formue Nord Marknadsneutral A/S ("Formue Nord"). En...
REG MAR
Raytelligence och Iron Branch PVC AB väljer att inte fortsätta förvärvsdiskussionerna Raytelligence AB ("Raytelligence") och Iron Branch PVC AB går inte vidare i diskussionerna om ett eventuellt omvänt förvärv. Bedömningen är att marknadsförutsättningarna har förä...

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0011721356

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90