Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner i Raytelligence av serie 2020/2021 TO1, teckningsperiod inleds den 7 juni

Under fjärde kvartalet 2020 genomförde Raytelligence AB (''Raytelligence'' eller ''Bolaget'') (publ) en företrädesemission av s.k. units. En (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 2,52 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Bolagets att tillföras maximalt 9,21 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden av teckningsoptionerna inleds den 7 juni 2021 och löper till och med den 18 juni 2021.

Teckningsoptionerna av serie TO1 i sammandrag:

- Teckningsperiod: 7 juni - 18 juni 2021

- Emissionsvolym: 3 651 228 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt nyttjande nyemitteras 3 651 228 aktier och Bolaget tillförs maximalt cirka 9,21 MSEK före emissionskostnader.

- Teckningskurs: 2,52 SEK

- Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 16 juni 2021

Notera att de teckningsoptioner av serie TO1 som inte nyttjas senast den 18 juni 2021, alternativt avyttras senast den 16 juni 2021, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs det att innehavaren aktivt tecknar nya aktier, alternativt säljer sina teckningsoptioner.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO1 återfinns på Raytelligences hemsida: https://investor.raytelligence.com/media/204015/villkor-to1.pdf

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas på Bolagets hemsida https://investor.raytelligence.com/ och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida https://aqurat.se/.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare till Raytelligence i samband med inlösen av teckningsoptionerna. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

[email protected]

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Bifogade filer

PR-2021-06-06-2.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90