REGMAR

Raytelligence upptar lån om 1,75 MSEK

Raytelligence AB ("Bolaget" eller "Raytelligence") har idag den 25 oktober 2023 ingått avtal om upptagande av lån till ett belopp om totalt 1,75 MSEK med två separata långivare. Båda lånen löper utan ränta och ska återbetalas senast den 29 februari 2024. Lånen kan återbetalas kontant eller genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget.

Raytelligence har idag ingått låneavtal med två privata investerare, CDAX International AB och Q Management Group AB, om två separata lån uppgående till 875 000 SEK vardera, totalt 1,75 MSEK. Båda lånen löper utan ränta och ska återbetalas senast den 29 februari 2024, antingen kontant eller genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget. Lånen innebär att Bolaget har möjlighet att återbetala Bolagets samtliga skulder.

För det fall Bolaget väljer att återbetala lånen genom kvittning har teckningskursen i båda avtalen, efter förhandlingar på armlängds avstånd, fastställts till 0,002941 SEK. Enligt låneavtalen ska dock tillämplig teckningskurs, vid en eventuell återbetalning genom kvittning, vara marknadsmässigt bestämd vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Mot bakgrund av detta och för att tillse att Bolaget erhåller ett ändamålsenligt kvotvärde avser Bolaget att kalla till en extra bolagsstämma enligt separat kallelse.

"Raytelligence har sedan i somras arbetat med att hitta en finansiell lösning som är bra för befintliga aktieägare och vi är övertygade att de nya investerarna är rätt val för att säkerställa god finansiering och utveckling för aktien." säger Peter Martinson CFO Raytelligence.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

[email protected]

0708-14 64 65

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl 7.50 CEST.

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.

Bifogade filer

PM-2023-10-25.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90