REGMAR

Raytelligence's ansökan till EU's snabbspår för innovationer har ej beviljats

Raytelligence har som tidigare kommunicerats ansökt om stöd på ca 17 MSEK i snabbspåret för innovationer som kan hjälpa till att tackla effekterna av coronaviruset, vad gäller "behandling, tester och övervakning".

Programmet inom European Innovation Council har en budget på 1,8 miljarder kronor.

Raytelligence har som tidigare kommunicerats blivit kallade till intervju i steg 2 som genomfördes 13 maj 2020.

Ansökan har ej beviljats.

"Raytelligence har möjligheter att bidra med bättre lösningar för äldrevård i bl.a situationer som den pågående COVID-19 pandemin och vi är övertygade att kunna bidra till ett bättre samhälle på sikt med våra innovationer" säger Klas Arvidson VD Raytelligence.

För frågor Raytelligence hänvisas till:

Klas Arvidson

[email protected]

0704-16 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2020 kl 19.30 CET.

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Bifogade filer

PR-2020-06-04.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90