REG

Raytelligence publicerar årsredovisning för 2022 - rättelse

Raytelligence AB:s årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.raytelligence.com.

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på bolagets finansieringssituation. Som framgår i förvaltningsberättelsen i avsnitten "Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut" och "möjligheter till fortsatt drift" behöver bolaget tillföras ytterligare finansiering under den närmaste tolvmånadersperioden för att kunna fortsätta den planerade verksamheten. Enligt vår bedömning är erhållandet av ytterligare finansiering en förutsättning för att säkerställa bolagets likviditet och därmed trygga fortsatt drift.

Bolagets kommentar

Bolaget gör bedömningen att de likvida medel som finns tillgängliga inte kommer att räcka i 12 månader. Bolaget är dock positiva till att den nyemission bolaget har genomfört i slutet av mars 2023 tillsammans med förväntad försäljning under räkenskapsåret 2023 kommer förbättra den likvida situationen. Bolaget undersöker möjligheterna till ytterligare finansiering i kombination med tidigare kommunicerade besparingsåtgärder.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns som bilaga i pressmeddelandet.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO

[email protected]

0708-14 64 65

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90