Raytelligence (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

"En notering på NGM kommer öka förutsättningarna för att utvidga aktieägarbasen och ge bolaget ökad exponering mot svenska och internationella kapitalmarknaderna, dessutom ger det möjlighet att utveckla nästa generations sensor och förstärka marknadsföringsaktiviteterna vilket gagnar tillväxt och utveckling", säger Per-Arne Viberg, VD för Raytelligence AB (publ).

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Eminova Fondkommission AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Raytelligence AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader från första handelsdag på Nordic MTF och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare från första handelsdag på Nordic MTF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 20 december 2018. Raytelligence AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet RAYTL MTF.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

2018-10-29

För ytterligare information kontakta:
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: [email protected] Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: [email protected] Per-Arne Viberg,VD, Raytelligence AB (publ), e-post: [email protected]

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Tel 0702-20 33 82
Epost: [email protected]
www.raytelligence.com 

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018 kl 16.00 CET.

OM Raytelligence AB (publ)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90