Raytelligence offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och initierar registreringen av den andra aktiekapitalsminskningen

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar idag, den 28 april 2023, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2, vilka emitterades i samband med Raytelligence företrädesemission under andra kvartalet 2022. Under perioden 14 april 2023 - 27 april 2023 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 möjligheten att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 3 275 002 teckningsoptioner för teckning av 5 731 255 aktier, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 13,73 procent. Raytelligence tillförs därmed cirka 201 TSEK före emissionskostnader om cirka 12,0 TSEK. I samband med att de nya aktierna lämnas in för registrering kommer Raytelligence även initiera registreringen av den andra aktiekapitalsminskningen som beslutades på extra bolagsstämma den 7 mars 2023.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Raytelligence uppgå till 340 936 566 aktier och Bolagets aktiekapital uppgå till 11 932 779,81 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till ca 1,68 procent.

Aktiekapitalsminskning (nummer två)

I samband med att de nya aktierna lämnas in för registrering kommer Raytelligence även initiera registreringen av den andra aktiekapitalsminskningen som beslutades på extra bolagsstämman den 7 mars 2023. Aktiekapitalsminskningen kräver formellt tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Efter verkställandet av aktiekapitalsminskningen kommer Bolagets aktiekapital minska med 5 114 048,49 SEK till 6 818 731,32 SEK, innebärande att aktiens kvotvärde ändras från 0,035 SEK till 0,02 SEK.  

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare till Raytelligence i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna. Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

För mer information, kontakta:
Peter Martinson, CFO Raytelligence
[email protected]
Telefon: +46 (0) 708-1464 65

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Dotterbolaget Innowearable AB är verksamt inom sport.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0011721356

IR-Kontakt

Peter Martinson CFO och ledamot [email protected]