Raytelligence offentliggör memorandum inför företrädesemissionen och informerar om bolagspresentationer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Raytelligence offentliggör memorandum inför företrädesemissionen och informerar om bolagspresentationer

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 24 april. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (http://investor.raytelligence.com/), Augment Partners AB:s erbjudandesida (http://offers.augment.se/) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se). Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Bolaget bjuder även in till digitala bolagspresentationer med anledning av företrädesemissionen.

Sammanfattning av villkoren

· Företrädesemission av aktier om cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader.

· För varje befintlig aktie erhålls i företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie.

· Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt 3,25 MSEK motsvarande cirka 60 procent av företrädesemissionen.

· Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 21 april 2020.

· Teckningsperioden i företrädesemissionen löper mellan den 24 april och den 8 maj 2020.

Digitala bolagspresentationer

Med anledning av företrädesemissionen bjuder Bolaget även in till digitala bolagspresentationer enligt nedan:

· Videokonferens med Bolagets VD den 29 april 2020 kl. 17.30. Anmälan till konferensen sker till [email protected].

· Livestreaming via Aktiespararna den 4 maj 2020 kl. 13.00. Presentationen sänds på www.aktiespararna.se och Aktiespararnas Youtube-kanal.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

[email protected]

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

VIKTIG INFORMATION

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90