REG

Raytelligence offentliggör memorandum

Den 7 mars 2023 godkände extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") styrelsens beslut om att genomföra en Unitemission om högst 150 125 755 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Varje unit innehåller två (2) aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 12 MSEK före emissionskostnader och kvittning av befintligt lån. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Offentliggörande av memorandum

Styrelsen i Raytelligence har, med anledning av Företrädesemissionen, upprättat ett investeringsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.raytelligence.com) samt Mangold Fondkommission ABs webbplats (www.mangold.se).

 

Digital teckning utan företräde kommer finnas tillgängligt från den 16 mars 2023 på Mangold Fondkommission ABs webbplats. Aktieägare som innehar sina aktier hos en förvaltare (förvaltarregistrerat innehav) hänvisas dit för mer information kring teckningsförfarande. Notera att sista teckningsdag hos respektive förvaltare kan skilja sig och att det därmed är viktigt att ta kontakt med sin förvaltare i god tid före sista teckningsdag i erbjudandet.

 

Tidplan för Företrädesemissionen

Offentliggörande av IM:                          14 mars 2023

Teckningsperiod:                                    16 mars - 30 mars 2023

Handel med uniträtter:                            16 mars - 27 mars 2023

Handel i BTU:                                         16 mars till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket

Offentliggörande av utfall:                      omkring den 3 april 2023

För frågor hänvisas till:

Peter Martinsson, CFO

[email protected]

070-814 64 65

Raytelligence AB

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90