Raytelligence erhåller order från Luleå kommun

Raytelligence erhåller initial order från Luleå kommun, ordervärde 45 000 SEK.

Order avser en test under 6 månader i särskilt boende.

"Vi är väldigt glada över att få leverera till Luleå kommun som har en väldigt professionell organisation för införande av välfärdsteknik, fler och fler kommuner upptäcker fördelarna med sensorsystemet EaZense och vilka möjligheter det ger" säger Klas Arvidson CEO.

"Det känns mycket spännande. Vi har en målsättning att ligga i digital framkant och satsa på digitalisering och välfärdsteknik som är förutsättningar för att lyckas möta framtidens utmaningar inom äldreomsorgen" säger Henric Barsk, Enhetschef Luleå Kommun.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

[email protected]

070-416 98 00

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021 kl. 16.20 CET.

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0011721356

IR-Kontakt

Peter Martinson CFO och ledamot [email protected]