REGMAR

Raytelligence - Delårsrapport Q1 2022

1 januari - 31 mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 456 338 SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 373 782 SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 372 112 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK
 • Antal utestående aktier vid periodens slut 25 558 597

 

Väsentliga händelser under rapportperioden (2022-01-01 - 2022-03-31)

 • Utser ny VD
 • Omstrukturerar verksamheten
 • Erhåller FCC-godkännande i USA
 • Tecknar avtal med Careteq, Australien för marknaderna i USA och Kanada

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Lanserar industrisensor för tuffa miljöer
 • Beslutar om emission av units om ca 20,4 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 • Utreder möjligheten att förvärva Innowearable AB

          

VD har ordet

 

Raytelligence breddar och ökar takten i försäljningen genom en ny produkt, Radsenz för industriapplikationer.

Försäljning

Försäljning mot svenska offentliga kunder går långsammare än förväntat, för att möta detta satsar vi på marknader utanför våra gränser.

Vår partner, Careteq i Australien har stor aktivitet i USA där en rad installationer görs. Vi har förväntningar på att volymerna kommer att öka betydligt

i både Australien och USA.

 

För att ytterligare öka takten i försäljningen lanserar vi nu i maj en ny industrisensor på Hannovermässan i Tyskland. Vi förväntar oss betydande

intäkter från denna lansering redan i slutet av året.

 

Eazense

Vi kan med tillfredställelse konstatera att kunderna är nöjda med sensorns funktionalitet. Bolaget kommer i större utsträckning att fokusera

utvecklingsinsatser på sensorns funktionalitet och integration mot plattformar för tjänsteerbjudande.

 

Vi har levererat flera hundra sensorer till kunder som nu har kört sensorn under detta halvår med gott resultat. Marknaden inom kriminalvård

fortsätter att bearbetas där Nederländerna har kommit längst.

 

Vi deltar i forskningsprojektet DrivER tillsammans med Chalmers, Autoliv och Västra götalandsregionen. Projektet syftar till att mäta

vitalparametrar på förare i fordon. Detta är ett utmanande projekt som vi kan överföra till andra applikationer inom hälsovård och tillsyn.

 

Easzense är nu en certifierad medicinteknisk produkt klass 1, dessutom godkänd av FCC för försäljning i USA.

  

Radsenz

 

Vi har på kort tid utvecklat en ny sensorplattform för industriapplikationer. Den första sensorn i en serie kommer att lanseras 31 maj

på Hannovermässan i Tyskland. Sensorerna lanseras under varumärket Radsenz (https://radsenz.com/ ). Denna sensor riktar sig till de tuffaste miljöerna där vår nya radarplattform kommer till sin bästa rätt.

 

Med dessa två sensorfamiljer står Raytelligence stark i en tid av osäkerhet. Vi förväntar oss en snabb tillväxt inom industrisegmentet

följt av en ökning av volymerna inom hälsoområdet.

Jag ser fram emot ett spännande 2022 med nya och gamla kunder, partners och investerare.

 

Pelle Viberg/CFO

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

[email protected]

0708-14 64 65

 

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 kl. 21.30 CET.

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsgatan 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90