Raytelligence AB (publ) inleder samarbete med Cuviva AB

Raytelligence och Cuviva har signerat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) rörande samarbete.

Raytelligence utvecklar sensorsystemet RayZense för tillsyn inom äldrevården med speciellt fokus på nattillsyn. Cuviva tillhandahåller en digital kommunikationslösning för vård och omsorg av sköra äldre i sitt hem och på särskilt boende. Bolagen ser mycket stora möjligheter att tillsammans erbjuda hälsomarknaden unika tjänster.

Systemet RayZense har en radarsensor som är ansluten till systemets molntjänst. Typiska tjänster är detektion av närvaro i ett rum eller andningsmönster. Att göra detta utan integritetskränkande kameror är nytt på e-hälsomarknaden. Informationen visas för användaren på valfri mobil plattform.

Cuvivas kommunikationslösning är ett digitalt ekosystem för ökad vårdkvalitet och sänkt totalkostnad. Allt med individen som utgångspunkt. Via sensorer samlas ex vitalparametrar trådlöst in, och mellan patient och vårdgivare ges gränssnitt för video- och textkommunikation. Cuvivas patientlösning är skapad för att vårdpersonal skall kunna bära ut och installera enheten hos individen, vilket skapar effektivitet och skalbarhet. Cuvivas lösning används redan i den prisade sk Borgholmsmodellen.

Båda bolagen presenteras på Life Science-dagen imorgon i Göteborg, se länk http://www.lifesciencedagen.se/ 

"Detta är ett mycket spännande samarbete som kan utvecklas till något riktigt stort. Eftersom både Raytelligence och Cuviva ställer ut på Vitalis hoppas vi kunna visa hur väl våra system passar ihop" säger Per-Arne Viberg, VD för Raytelligence.

"Raytelligence system RayZense är precis den typ av sensorlösning som är naturligt för oss att arbeta tillsammans med. Vi är entusiastiska, och ser fram emot att tillsammans med Raytelligens erbjuda nya banbrytande lösningar för de mest behövande", säger Henrik Cederqvist, VD för Cuviva.

2019-03-05

För frågor hänvisas till VD Per-Arne Viberg:
[email protected]
0702-20 33 82

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad 

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019 kl 14.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90