Raytelligence AB (publ) beviljas stöd från EU Horizon2020

Raytelligence har beviljats ett första stöd på ca 500 000 SEK (50 000 EURO) i Horizon2020, fas1 av ett sökt stöd på totalt 15 MSEK (1,5 MEURO) i fas 2. Totalt beräknas Horizon2020-programmet dela ut nästan 80 miljarder euro till innovativa projekt inom Europa till år 2020.

"Det är mycket glädjande att Raytelligence som i mycket hård konkurrens med europeiska bolag beviljades stöd i fas 1, ett fåtal innovationsbolag blir utvalda. Detta är ett kvitto på hur stark vår radarteknik är och att Raytelligence bedöms kunna bidra till att lösa ett globalt problem med skenande vårdkostnader för äldre. I och med detta har en rad bedömare förstått styrkan i hur vi kombinerar radarteknik och maskininlärning (AI). Med denna strategi tar vi oss an applikationer som detektering av vitalparametrar (andning och hjärtfrekvens) på personer i ett rum samt närvaro och om personen lever. Den sistnämnda ingår i en framgångsrik pilot i holländska fängelser. Detta stöd kvalificerar till fas 2 som vid ett beviljande kommer att stärka bolagets konkurrenskraft avsevärt" säger Raytelligence's VD Pelle Viberg.

2018-12-18

För frågor hänvisas till VD Per-Arne Viberg
[email protected]
0702-20 33 82

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2018 kl 09.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90