REG

Raytelligence AB offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO2

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") emitterade i samband med företrädesemission av units i maj 2022 totalt 23 854 692 teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna"). Teckningskursen för Teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 27 mars 2023 till och med den 12 april 2023, dock högst 1,25 SEK och lägst aktiens kvotvärde (0,035 SEK).

Raytelligence har idag, den 13 april 2023, fastställt teckningskursen för utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,066 SEK.

Efter omräkning till följd av den företrädesemission som slutfördes i mars 2023 ger varje Teckningsoption rätt till att teckna en komma sjuttiofem (1,75) nya aktier i Bolaget och teckningskursen, efter omräkning, uppgår till 0,035 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier från 335 205 311 till 376 951 022 och den maximala emissionsvolymen uppgår till 1 461 099,9 MSEK.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en komma sjuttiofem (1,75) nya aktier.

Nyttjandekurs: 0,035 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 14 april 2023 till och med den 27 april 2023

Handel med TO 2: till och med den 25 april 2023.

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare till Raytelligence i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO

[email protected]

0708-14 64 65

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.

Bifogade filer

PR-2023-04-13.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90