Raytelligence AB offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO3

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") emitterade i samband med företrädesemission av units i mars 2023 totalt 92 539 778 teckningsoptioner av serie TO3 ("Teckningsoptionerna"). Teckningskursen för Teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 21 juli 2023 till och med den 3 augusti 2023, dock högst 0,06 SEK och lägst aktiens kvotvärde (0,02 SEK).

Raytelligence har idag, den 3 augusti 2023, fastställt teckningskursen för utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,0358 SEK. Teckningskursen för Teckningsoptionerna uppgår därmed till 0,025 SEK.

Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier från 340 936 566 till 433 476 344 och den maximala emissionsvolymen uppgår till cirka 2,3 MSEK.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,025 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 7 augusti 2023 till och med den 21 augusti 2023

Handel med TO 3: till och med den 17 augusti 2023.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

[email protected]

Telefon: +46 (0) 708-14 64 65

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

samt sport.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0011721356

IR-Kontakt

Peter Martinson CFO och ledamot [email protected]