REGMAR

Raytelligence AB har tecknat en avsiktsförklaring om avyttring av sina projekt

Raytelligence AB har tecknat en avsiktsförklaring om avyttring av sina projekt.

Raytelligence AB (publ) ("RAYTEL") har tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra projekten Eazense ONE samt Inno-X™ till ett värde om 450.000 USD (motsvarande 4,8 miljoner SEK), vilket överstiger bokförda värden. Köpare är Wearable Health Solutions, Inc ("WHSI"). Vid försäljning av tillgångarna beräknas frånträdet ske i mitten av juni 2024.

Denna information är sådan information som Raytelligence AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024 kl. 12:00 CEST.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Ben Hedenberg, VD, +46 8-551 160 90, [email protected]
Erik Forsell, IR chef, +46 73-417 50 90, [email protected]

Raytelligence styrelse utvärderar alternativ för att öka aktieägarvärdet. Alternativ som fusion och omvänt förvärv vägs mot varandra.

Företagets nyckelstrategi är att identifiera och slutföra en kombination med en verksamhet inom någon av följande sektorer fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediasektorer i Europa och Asien som kan dra nytta av vår ledningsgrupps omfattande erfarenhet och operativ förmåga, även om företaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher.

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0011721356

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90