REG

Raytelligence AB: Företrädesemission registrerad, handeln med BTU upphör och första minskning av aktiekapitalet registrerat

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") offentliggör härmed att företrädesemissionen av units som beslutades av extra bolagsstämman den 7 mars 2023 ("Företrädesemissionen") har registrerats vid Bolagsverket. Totalt har 185 079 556 aktier och 92 539 778 teckningsoptioner av serie TO3 registrerats och sista dag för handel med betald tecknad unit ("BTU") är den 20 april 2023. Vidare har Bolagets aktiekapital minskats med ett belopp om cirka 5 254 401,44 SEK till följd av en minskning av aktiekapitalet (steg 1 av 2) utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Även minskningen av aktiekapitalet steg 1 har idag registrerats vid Bolagsverket.

Företrädesemissionen registrerad

I Företrädesemissionen, där teckning avslutades 30 mars 2023, tecknades totalt 185 079 556 aktier och 92 539 778 teckningsoptioner av serie TO3. Samtliga aktier och teckningsoptioner av serie TO3 har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 20 april 2023. Avstämningsdag är den 24 april 2023, varefter BTUs omvandlas till aktier respektive teckningsoptioner per den 26 april 2023.                                                 

Minskning av aktiekapitalet (steg 1 av 2) registrerad

Som tidigare kommunicerats beslutade extra bolagsstämman den 7 mars 2023, som ett led i Företrädesemissionen, även att genomföra en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs i två steg. I ett första steg (steg 1) minskas Bolagets aktiekapital med ett belopp om cirka 5 254 401,44 SEK, innebärande att aktiens kvotvärde minskas från 0,07 SEK till 0,035 SEK. Steg 1 har nu registrerats vid Bolagsverket.

I ett separat efterföljande steg (steg 2) kommer Bolagets aktiekapital minskas med ett belopp om ytterligare högst 7 480 668,3450 SEK. Det exakta minskningsbeloppet kommer att uppgå till sådant belopp som krävs för att aktiens kvotvärde ska sänkas från 0,035 SEK till 0,020 SEK. Verkställandet av minskningen i steg 2 kommer (till skillnad från minskningen i steg 1) att kräva formellt tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Minskningen i steg 2 kommer lämnas in för registrering hos Bolagsverket efter Bolagets utestående teckningsoptioner av serie TO2 med nyttjandeperiod 14-27 april 2023 har lösts in till aktier.

Aktiekapital och aktier

Aktiekapital i Bolaget per idag, den 17 april 2023, uppgår således till 11 732 185,885 SEK fördelat på 335 205 311 aktier.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiella rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Raytelligence AB i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Martinson, CFO

[email protected]

0708-14 64 65

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.

Bifogade filer

PR-2023-04-17.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90