REGMAR

Korrigering: Raytelligence företrädesemission tecknad till 192 procent

Detta pressmeddelande publicerades kl 08:00 18 november 2019, i den versionen fanns inte all information från bifogad pdf med. Detta har i denna version korrigerats, ingen information har ändrats.

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som löpte med teckningsperiod från och med den 28 oktober till och med den 11 november 2019 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades omkring 20,9 MSEK, motsvarande cirka 192 procent av Företrädesemissionen. Omkring 8,7 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Omkring 12,2 MSEK, motsvarande cirka 112 procent av företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Utfallet av Företrädesemissionen innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet vilket upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 22 oktober 2019. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas till dem som tilldelats aktier den 18 november 2019. De tecknade och tilldelade nya aktierna ska betalas kontant och betalning ska senast vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda på likviddagen, den 20 november 2019, enligt instruktioner på avräkningsnotan. Inget meddelande går ut till de som inte fått tilldelning.

Antalet aktier ökar med 4 172 832 från 8 345 665 till 12 518 497 när de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket medan aktiekapitalet ökar med cirka 294 381,34 från cirka 588 762,76 SEK till cirka 883 144,10 SEK. När sådan registrering skett omvandlas betalda tecknade aktier (BTA) till aktier.

"Vi är glada över utfallet i emissionen och välkomnar både gamla och nya aktieägare på en spännande resa framöver. Med detta kapital kommer vi att ha väldigt bra förutsättningar att fortsätta den kommersialisering vi nyligen påbörjat" säger Klas Arvidson, VD för Raytelligence.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence
[email protected]
070-416 98 00

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 8:00 CET.

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
http://www.raytelligence.com/
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0011721356

IR-Kontakt

Peter Martinson CFO och ledamot [email protected]