Kommuniké från extra bolagsstämma den 7 oktober 2022

Extra bolagsstämma i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls idag den 7 oktober 2022, kl. 10.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

 

Samtliga beslut fattades i enlighet med tidigare offentliggjorda beslutsförslag, med undantag för förslaget till beslut om apportemission. Avvikelsen i förhållande till det tidigare offentliggjorda beslutsförslaget innebär att teckningsperioden för apportemissionen, d.v.s. acceptperioden för aktieägarna i Innowearable AB att acceptera Bolagets erbjudande att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB, har flyttats fram till att påbörjas två dagar efter dagen Finansinspektionen godkänt Bolagets prospekt som upprättas med anledning av apportemissionen. Bolaget avser återkomma med en uppdaterad tidplan för förvärvet av Innowearable AB i samband med att Finansinspektionen godkänner prospektet.

 

Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stämman.

Beslut om bolagsordningsändring

Det beslutades i enlighet med tidigare offentliggjort beslutsförslag att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av apportemissionen beslutad enligt nedan rubrik "Beslut om apportemission", understiger nuvarande gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

 

  • 4 Aktiekapital

 

Tidigare formulering

Nuvarande formulering

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 789 060 SEK och högst 7 156 240 SEK

 

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 11 043 971 SEK och högst 44 175 884 SEK

 

  • 5 Antalet aktier

 

Tidigare formulering

Nuvarande formulering

 

Antalet aktier ska vara lägst 25 558 000 och högst 102 232 000

 

Antalet aktier ska vara lägst 157 771 026 och högst 631 084 104

 

Beslut om att förvärva Innowearable AB

Det beslutades i enlighet med tidigare offentliggjort beslutsförslag att godkänna genomförandet av förvärvet av Innowearable AB som närståendetransaktion.

Beslut om apportemission

Det beslutades att genomföra en apportemission om högst 107 638 888 aktier i Raytelligence till aktieägarna i Innowearable AB som betalning för samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable AB (apportegendomen), med avvikelse från tidigare offentliggjort beslutsförslag. Avvikelsen innebär att teckningsperioden för apportemissionen, d.v.s. acceptperioden för aktieägarna i Innowearable AB att acceptera Bolagets erbjudande att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB, har flyttats fram från tidigare 11-24 oktober 2022, till att löpa under en period om 14 dagar som påbörjas den andra handelsdagen efter dagen Finansinspektionen godkänt Bolagets prospekt som upprättas med anledning av apportemissionen. Anledningen till att teckningsperioden flyttats fram är Finansinspektionens handläggningstider för prospektet. Bolaget avser återkomma med en uppdaterad tidplan för förvärvet av Innowearable AB i samband med att Finansinspektionen godkänner prospektet.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinsson, CFO Raytelligence

 

070-814 64 65

 

Raytelligence AB

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90