REG

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088 ("Bolaget") hölls den 23 augusti 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Incitamentsprogram 2021/2024A

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget.

Incitamentsprogram 2021/2024B

Stämman beslutade i enlighet med aktieägaren Michael Bergqvists förslag om att införa ett incitamentsprogram till styrelsens ledamöter.

För frågor hänvisas till VD Klas Arvidson

[email protected]

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Bifogade filer

PR-2021-08-23.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90