REG

Informationsbrev till aktieägare i Raytelligence

Det händer mycket i Raytelligence just nu, därför kommer vi att informera er aktieägare med ett återkommande informationsbrev.

Jag kan konstatera att den omsvängning av bolaget som startade vid årsskiftet är en process som både är nödvändig och som har lyckats hittills. Vi har fått ner kostnadsmassan i företaget samtidigt som vi utvecklat den nya sensorplattformen Radsenz. 

Vi ser fram emot den lansering som görs nästa vecka på Industrimässan i Hannover, där kunder kommer att erbjudas sensorn direkt på mässan.

 

RDZ0122 är den första sensorn baserad på den plattformen och är en sensor som går att använda i ett stort antal applikationer. Det är den första sensorn på marknaden som har en inbyggt web-interface där man lätt kan ställa in sensorns parametrar.

 

Vi har i dag en rad kontakter som är mycket intresserade av sensorn och jobbar via organisationer som Business Germany för att nå ut brett.

 

Bolaget har tillsammans med Autoliv och Chalmers påbörjat ett projekt för att förbättra trafiksäkerheten genom att övervaka bilförare.

Vi ser en ökande trend att säkerställa hälsan hos bilförare där plötslig sjukdom eller trötthet kan orsaka allvarliga olyckor med alvarliga skador som följd.

I DrivER-projektet är det just dessa frågor som vi utreder. Med en radarsensor baserad på vår nya Radsenz-plattform kan vi mäta en rad parametrar när bilen körs, det kan handla om hjärtfrekvens eller andning. Sensorn kan placeras någonstans i kupén av bilen.

Vi tycker det är spännande att se hur vi kan använda vår sensorplattform för att på sikt förbättra trafiksäkerheten tillsammans med en så betydande aktör som Autoliv.

 

När det gäller våra aktiviteter på e-hälsoområdet lanserar vi nu den senaste versionen av Eazense, denna sensor ansluter direkt till kundens system utan att använda vår molntjänst.

Detta ger kunden större frihet och snabbare respons och är lättare att hantera. Sensorn har samma funktionalitet som tidigare, det vill säga: falldetektion, detektion av rörelsemönster och närvaro.

 

Vi ser ett stort intresse för dessa funktioner som kan göra stor skillnad i vården och är i startgroparna för några upphandlingar i Sverige.

 

Utanför Sverige är det mest Careteq i Australien och USA som har de mest spännande installationerna. Speciellt i USA ser stor aktivitet och väntar oss ordrar inom kort därifrån.

 

En annan regional marknad som vi bearbetar via Business Sweden är Spanien.

 

Raytelligence ändring av kursen om ett större fokus på teknik och produkter snarare än specialisering inom hälsosektorn och tjänster bedömer vi snabbt ge ökad omsättning och större bruttomarginaler.

 

Raytelligence genomför just nu en företrädesemission för befintliga och nya aktieägare för att kunna påskynda Bolagets utveckling. Du kan läsa mer om emissionen under följande länk:

 https://mangold.se/emissioner/inbjudan-till-teckning-av-units-i-raytelligence-ab/

 

Pelle Viberg

För frågor hänvisas till:

Pelle Viberg, VD Raytelligence

[email protected]

0702-20 33 82

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsgatan 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

Bifogade filer

PR-2022-05-25.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90