Huvudägaren utfärdar köpoption till Raytelligence's VD

Huvudägaren i Raytelligence, Swedish Adrenaline AB utfärdar en köpoption till Klas Arvidson, VD i Raytelligence med marknadsmässiga villkor.

Optionen ger rätt att köpa 400 000 aktier i Raytelligence till priset av 12 kr per aktie vilket motsvarar ca 3,1% av kapitalet i Raytelligence.

Underliggande instrument är befintligt innehav av aktier i Raytelligence.

Optionens löptid 2 år.

Skälet att utfärda en köpoption till VD är att kunna ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till stort intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling till förmån för Bolaget och dess aktieägare.

Ingen utspädning sker för befintliga aktieägare i Raytelligence.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

[email protected]

0708-14 64 65

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90