Raytelligence publicerar tidigarelagd rapport för första 9 månaderna 2019

Raytelligence AB redovisar följande siffror för första 9 månaderna 2019:

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till - 3 253 605 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 253 605 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,39 SEK

Bolagets VD lämnar följande kommentar i delårsrapporten:

Raytelligence står inför en intressant fas, första versionen av det molnbaserade sensorsystemet är färdig och försäljning inledd. Första beställningarna bedöms komma under Q4 2019. 

Vi har konkreta diskussioner att utveckla och tillverka en radarsensor till ett av världens största sensorbolag med ca 1000 säljare globalt.
Efter flertalet besök på respektive bolag, piloter i både EU och USA har vi nu övergått till avtalsdiskussioner.
Förfrågan gäller möjligheten att utveckla en radarsensor som i nuläget saknas i deras sortiment.
Detta är ett kvitto på att vi uppmärksammas internationellt och att vår teknik är unik, potentialen är 100 000-tals sensorer på sikt.

Parallellt med detta pågår diskussioner med ett japansk större bolag gällande sensorer i hemmiljö, även detta har potential med stora volymer.

Flera kommuner och nu även kriminalvården är intresserade av vår teknik och vi räknar med att få en eller flera beställningar inom kort.
Digital dag- och natt-tillsyn är ett av de mest prioriterade områdena för digitalisering i vård och omsorg.
Detta pga av den stora resurs och kostnadsbesparing det kan ge.

Sammantaget ser jag ett mycket intressant läge för Raytelligence att bli ett sensorbolag att räkna med både i Sverige och globalt och jag ser fram mot att tillsammans med teamet skapa värde både för kunder och aktieägare.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2019-10-21

För frågor Raytelligence hänvisas till:
Klas Arvidson
[email protected] 
070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad 

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl 08.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90