Raytelligence publicerar rapport för första 6 månaderna 2019

Raytelligence AB redovisar följande siffror för första halvåret 2019:

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till - 2 013 043 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 2 013 043 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK

Bolagets VD lämnar följande kommentar i halvårsrapporten: 

Raytelligence har tagit nästa steg, lanserat första generationen av det molnbaserade sensorsystemet på eHälso-mässan Vitalis i maj, intensifierat försäljningsarbetet och räknar med de första beställningarna senast under Q4.
Vi är nu väl rustade för att kunna leverera vårt sensorsystem.

Det finns ca 180 000 personer i särskilt boende i Sverige och det faktum att för varje äldre som kan bo kvar hemma sparar kommunen ca 15 000 kr per månad. Kostnaden för nattpatruller hos äldre i Sverige kostar kommunerna ca 15 miljarder per år.
Kostnaden för äldreomsorgen väntas öka med 1,9% per år de kommande 30 åren.
I snitt krävs 86 hemtjänsttimmar för en person över 80 år vilket innebär 40 592 kr per månad, varje reducerad hemtjänsttimme per dag innebär en besparing på 14 160 kr per brukare och månad.

Vårt sensorsystem har potential att minska dessa kostnader radikalt och detta är bara några exempel på användningsområden.
Det demografiska problemet med en allt mer åldrande befolkning som innebär skenande kostnader är ett globalt problem, det är därför vi satsar hårt internationellt.

Återkoppling har skett i de diskussioner vi tidigare haft under året med större bolag i Tyskland och Japan. Vi förväntar oss att ett eller flera av dessa projekt kommer att inledas före årets slut och potentialen i bägge fallen är stor och kommer att leda till långvariga samarbeten.

Nya spännande möjligheter kommer att utvecklas då vi beslutat starta ett projekt med ett "early warning" system för demens. Vi använder redan i dag machine learning algoritmer för att skilja mellan personer i ett rum och andra rörliga objekt. Detta är en grundsten i att ge en stabil och säker signal för detektion av närvaro/livstecken i både vårdboenden, hemmet och inom psykvården.

Vi har fått ett märkbart ökat intresse för vårt sensorsystem både i Sverige och internationellt, flera av de större aktörerna inom hälsa i Sverige har kontaktat oss för att diskutera samarbeten.

2019-08-27

För frågor Raytelligence hänvisas till:
Per-Arne Viberg
[email protected]
0702-20 33 82

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl 09.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90