REGMAR

Raytelligence publicerar tidigarelagd rapport för första 3 månaderna 2020

Raytelligence AB redovisar följande siffror för första 3 månaderna 2020:

· Nettoomsättningen uppgick till 342 000 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -1 295 806 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 298 306 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK

· Antal utestående aktier vid periodens slut 12 518 497

Bolagets VD lämnar följande kommentar i delårsrapporten:

Vi står inför bred internationell försäljning av Raytelligences egenutvecklade sensorsystem. Den första generationen av det molnbaserade sensorsystemet EaZenseTM är färdigutvecklad, försäljningen har inletts och en första order erhållits. Vi har flera samarbetsavtal på plats både inom och utanför Sverige och vi känner oss konfidenta att vi kommer att ta stora kliv framåt i försäljningen under 2020.

Vi verkar inom två affärsområden, dels inom Vård & omsorg och dels inom Industrin. I bägge segment finns stora behov av innovation för att möta morgon-dagens utmaningar och segmenten går tydligt mot en tid som till stor del kommer att präglas av sensorteknologi. Inom området Vård & omsorg kräver den demografiska situationen, med en alltmer åldrande befolkning globalt, innovationer för att minska kostnaderna och stora mängder sensorer kommer att behövas. Teknik för tillsyn har pekats upp som en av det stora kostnadsbespararna när vård och omsorg skall digitaliseras och en större satsning från statens sida har aviserats. Denna utveckling märker vi redan av då vi erhållit många förfrågningar avseende vårt system från flertalet motparter.

Inom segmentet Industri har vi tecknat ett LOI med ett av världens största sensorbolag med cirka 1 000 säljare globalt. En första order om 300 KSEK avseende "samples" har tecknats och vi är i slutfasen av ett större utvecklings- och leveransavtal för en radarsensor som saknas i deras sortiment.

Detta är en bekräftelse på att vår teknik är unik och potentialen med denna kund är 100 000-tals sensorer årligen på sikt.

Utöver de marknader vi redan är etablerade på har vi med hjälp av Business Sweden även tittat på en bredare expansion globalt, främst marknaderna Kanada och Japan. Kanada har en liknande struktur inom hälsa som Sverige, dock med kortare beslutsvägar, och Japan har ett akut problem med en alltmer åldrande befolkning och letar lösningar för att kunna erbjuda en trygg ålderdom. En "roadshow" är planerad senare i år tillsammans med Business Sweden.

Vi har gått vidare till fas 2 i vår ansökan om stöd på ca 17 MSEK i EU's snabbspår för innovationer som kan hjälpa till att tackla effekterna av coronaviruset vad gäller "behandling, tester och övervakning". Intervju sker den 13 maj.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För frågor Raytelligence hänvisas till:

Klas Arvidson, VD

[email protected]

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020 kl 19.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90