REGMAR

Delårsrapport januari-juni 2020

1 januari - 30 juni 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 342 000 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -3 047 378 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 050 176 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK

· Antal utestående aktier vid periodens slut 14 604 913

1 april - 30 juni 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -1 751 571 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 751 869 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK

· Antal utestående aktier vid periodens slut 14 604 913

Väsentliga händelser under rapportperioden (2020-01-01 - 2020-06-30)

· En order på samples med ordervärde ca 300 000 SEK erhålls från ett av världens största sensorbolag

· Lansering andra generationen av EaZense, ett molnbaserat beröringsfritt sensorsystem för Vård & Omsorg

· Tecknar avtal med Mandalay Consulting OY, Finland

· Företrädesemission genomförd om ca 5,4 MSEK före emissionskostnader, tecknad till ca 500 procent

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Samarbetet med ett tyskt sensorbolag pausas pga att de påverkats negativt av coronakrisen

VD har ordet

Det är med stor glädje jag kan konstatera att efter många års målmedvetet arbete kan Raytelligence nu erbjuda ett unikt

sensorsystem som verkligen ger "impact" på samhället genom minskade kostnader och ett bättre liv för äldre.

En stor fördel med vår EaZense-plattform är att den är utbyggbar så att vi successivt kan släppa viktig funktionalitet som

efterfrågas.

Den andra generationen av EaZense är nu både CE-certifierad och inskickad till Livsmedelsverket för medicinskteknisk

certifiering klass 1. Detta innebär att systemet kan användas i sjukhusmiljöer under vissa förutsättningar samt att

det uppfyller strängare krav vid vissa upphandlingar.

Under rådande situation blir det än tydligare vilken viktig samhällsfunktion Raytelligence kan utgöra.

På den svenska marknaden har vi nu tillsammans med våra återförsäljare tagit fram strategier för att bearbeta

slutkunderna så att vi möter dem på deras villkor, postcovid.

Min övertygelse är att vi kommer att vara rätt positionerade eftersom välfärdsteknologi kommer att utgöra lösningen

för många frågor framöver såväl i offentlig sektor som i omsorg och sjukvård i privat regi.

Dagens situation med covid-19 ställer mycket på sin spets, inte minst visar den hur viktigt det är att Raytelligence

fortsätter att utveckla morgondagens digitala teknik för att våra äldre ska känna sig trygga.

Behoven av en trygg, aktiv och meningsfull vardag för seniorer har aldrig varit mer aktuellt. Med detta i fokus

kommer vi att öka våra satsningar framåt mot banbrytande lösningar framför allt mot vård och omsorgssegmentet,

men även mot trygghet och säkerhet i offentliga miljöer och inom kriminalvården.

Våra utlandssatsningar pågår för full med huvudfokus på Finland och Kanada.

Ett projekt med Business Sweden har även inletts för att bearbeta den spanska och nederländska marknaden.

EaZense är nu redo för volymbeställningar och marknadsföringen intensifieras, vi räknar med en ökad orderingång.

Klas Arvidson, VD

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

[email protected]

070-416 98 00

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08.20 CET.

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Bifogade filer

Delarsrapport-Q2-2020.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90