REGMAR

Bokslutskommuniké 2022

1 oktober - 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 145 298 SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 907 663 SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 699 432 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,031 SEK

1 januari - 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 952 948 SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -14 443 517 SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 229 193 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,108 SEK
 • Likvida medel 2022-12-31, 1 584 236 SEK

Antal aktier

Bolaget har per 2022-12-31, 150 125 755 aktier.

 

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2022.

 

Kommande rapporter

Delårsrapport Q1 2023           2023-05-25

Delårsrapport Q2 2023           2023-08-24

Delårsrapport Q3 2023           2023-11-23

 

Årsstämma

Årsstämman planeras till den 2 maj 2023 i bolagets lokaler på Olofsdalsvägen 40 i Halmstad.

Årsredovisningen planeras vara tillgänglig på Bolagets hemsida 18 april 2023.

 

Väsentliga händelser under rapportperioden (2022-10-01 - 2022-12-31)

 • Kommuniké från extra bolagsstämma den 7 oktober 2022
 • Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt och uppdaterad tidplan avseende förvärvet av Innowearable AB samt senareläggning av kvartalsrapport Q3
 • Offentliggörande utfallet avseende förvärvet av Innowearable AB
 • Sparpaket och fokusering på försäljning

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Raytelligence föreslår en företrädesemission av units om ca 12 MSEK
 • Kallelse till extra bolagsstämma

  

VD har ordet

Ett avstamp för 2023

Bolaget har haft ett tufft 2022 där utmaningen var att vända den tidigare kostsamma satsningen på kommunala sektorn till något positivt.

Ledningen byttes ut, en intensiv satsning på industrisegmentet påbörjades och sportbolaget Innowearable förvärvades.

 

e-hälsomarknaden

På e-hälsomarknaden har bolaget i dag produkten Eazense som är en sensor för falldetektion. Sensorn har sålts till vår partner Careteq i Australien,

försäljningen i Australien och USA motsvarar inte förväntningarna.

En testinstallation har sålts till Holland, responsen därifrån är god och vi hoppas att större kvantiteter skall beställas från den kunden.

Europa har ett stort antal liknande vårdföretag som är i behov av falldetektion. Den tidigare strategin att även tillhandahålla molntjänst för uppkoppling

av sensorn har ändrats till att kunden kopplar sensorn till sin eller en tredjeparts-lösning. Detta har inneburit besparingar och en tydligare produktportfölj.

 

Industri-marknaden

Ett intensivt utvecklingsarbete har resulterat i produktfamiljen Radsenz, den första sensorn i denna familj RDZ2201 har mottagits väl av marknaden där vi har en

klar fördel över andra sensorteknologier genom möjligheten att använda den i tuffa miljöer.

Sensorn sitter i dag i ett kraftvärmeverk där den ersatte en sensor från Siemens och kunden är nöjd med installationen. Vår målgrupp för sensorn är tillverkare av silos och tankar i Europa. Marknaden för nivåmätning är mycket stor och vi fyller behov med en sensor som kan användas i både öppen miljö och i inneslutningar med längre räckvidd och noggrannhet. Vår närmsta konkurrent använder sig av ett frekvensband som endast får användas i inneslutningar.

Sport-marknaden

Förvärvet av Innowearable AB innebar att Raytelligence även kan erbjuda sensorn Inno-X. Sensorn bärs av idrottaren på låret och ger information om hur träningen kan optimeras och minska risken för skador.

Sensorn Inno-1 är en sensor som mäter laktat-nivån (mjölksyra) på idrottare under träning och tävling. Detta görs utan några blodprov och informationen ges i realtid. Detta är något som hela idrottsvärlden väntar på och utvecklingen beräknas påbörjas under 2023.

 

Bolaget har en ansträngd likvid situation och har fullt fokus på försäljning, vi förväntar oss att dessa ansträngningar ger resultat i form av orders i närtid.

Styrelsen har tidigare kommunicerat en företrädesemission på ca 12 MSEK där 60 % är säkerställt genom teckningsförbindelser och garantier.

Jag ser fram emot ett spännande 2023 tillsammans med våra kunder, partners och investerare.

 

Pelle Viberg, VD  

 

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO

[email protected]

0708-14 64 65

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

 

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl 08.30 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri (baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi) samt sport.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90